המשרד להגנת הסביבה
  
  
     
 
 

כותרות היום

  • המשרד להגנת הסביבה הנחה לפנות בניין בהרצליה בשל הדברה ביתית לא חוקית

  • החלטה היסטורית: הממשלה אישרה שינוי כיוון לכלכלה יעילה ונקיה יותר - הפחתת כ-25% מפליטות גזי החממה עד 2030; התועלת למשק הישראלי: מעל 100 מיליארד שקלים

שומרים על אורח חיים ירוק

 
חוף נקי

       

 
מידע סביבתי על המפה
 
אנטנות סלולאריות, תחנות ניטור אוויר, הפרדת פסולת ברשויות ועוד...
 

 מצטרפים למערך נאמני ניקיון

 
אתר הילדים סבבה

עוד כותרות

מחוזות המשרד והמרחב הימי 

המשרד להגנת הסביבה פועל ליישום המדיניות הסביבתית בין היתר, באמצעות שישה מחוזות בחלוקה ארצית, ובאמצעות אגף ים וחופים, האחראי על הגנת הסביבה בחופים ובכל מרחב הים של ישראל.
כל מחוז אחראי על יישום המדיניות הסביבתית של המשרד והמדינה בגבולותיו תוך שימת דגש על המאפיינים של המחוז והצרכים הייחודיים של סביבתו. אגף ים וחופים מיישם את מדיניות המשרד ואת המהלכים המתחייבים מן האמנות הבין-לאומיות שישראל שותפה בהן, בתחום המרחב הימי.

מחוזות המשרד להגנת הסביבה
בסביבה שלך מידע אזורי וגיאוגרפי
|
|
|
|
|

פרסומים אחרונים

 
 
 
  • ​דוח זה מסכם את תמונת מצב איכות האוויר בישראל לשנת 2014. הדוח מורכב ממספר פרקים, כאשר שלושת הראשונים מהווים נדבך אחד המתאר את איכות האוויר בארץ והפרק האחרון מציג את סיכום הממצאים של איכות האוויר בערים הגדולות בישראל והשוואה של רמות זיהום האוויר בשלושת הערים הגדולות בישראל (תל אביב, ירושלים וחיפה) לערים גדולות ...

 
 
 

מידע ושירותים

גופים באחריות
השר להגנת הסביבהשמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות